Các Đơn Xin Thành Phố trước đây
Chỉ những ứng viên từ các chương trình của Cục Phát triển Kinh tế năm 2022 mới có tài khoản hiện có. Tất cả những ứng viên khác cần tạo một tài khoản. Nếu quý vị yêu cầu đặt lại mật khẩu nhưng yêu cầu không được gửi ngay đến hộp thư đến của quý vị, hãy làm theo các bước sau.
 • Bước 1: Truy cập trang chủ Cổng ứng dụng của Cục Phát triển Kinh tế để nộp hồ sơ.
 • Bước 2: Khi quý vị đến cổng thông tin trực tuyến, hãy nhấp vào nút “Đăng ký”.
 • Bước 3: Nhấp vào tab “Đăng ký”. Nhập thông tin cần thiết sau đó nhấp vào nút "Đăng ký".
 • Bước 4: Khi được nhắc, hãy sao chép mã lời mời. Sau đó, nhấp vào tab “Đổi lời mời”.
 • Bước 5: Khi được nhắc, hãy dán mã lời mời từ bước vừa rồi. Sau đó bấm vào nút "Đăng ký".
 • Bước 6: Sau khi quý vị nhấp vào nút “Đăng ký”, sẽ tự động đưa quý vị trở lại trang “Đăng nhập” với một thông báo màu xanh lam. Nhấp vào tab “Đăng ký” một lần nữa để tạo tên người dùng, mật khẩu và xác nhận mật khẩu.
 • Bước 7: Từ màn hình chính, nhấp vào "Nộp đơn". Sau đó, quý vị sẽ bắt đầu quá trình đăng ký.


Các Đơn Xin Thành Phố mới
Đối với những người chưa đăng ký chương trình của Sở Phát triển Kinh tế Thành phố Austin trong vòng hai năm qua.
 • Bước 1: Truy cập trang chủ Cổng ứng dụng của Cục Phát triển Kinh tế để nộp hồ sơ.
 • Bước 2: Khi quý vị đến cổng thông tin trực tuyến, hãy nhấp vào nút “Đăng ký”.
 • Bước 3: Nhấp vào tab “Đăng ký” để đăng ký một tài khoản mới.
 • Bước 4: Nhập thông tin cần thiết và nhấp vào nút "Đăng ký".
 • Bước 5: Từ màn hình chính, nhấp vào "Nộp đơn". Sau đó, quý vị sẽ bắt đầu quá trình đăng ký.